Handhållen lasersvets 

Handhållna lasersvetsare är kompakta och portabla enheter som ger operatören möjlighet att utföra precisionsarbete med hög noggrannhet. Dessa enheter används främst inom tillverkningssektorn, särskilt där det krävs fina svetsar på mindre ytor eller komplexa geometrier. Nedan hittar ni ett urval av våra handhållna lasersvetsar:

Vad är en handhållna Lasersvets?

En handhållen lasersvets är en bärbar enhet som används för att utföra lasersvetsning på olika material. Denna typ av enhet ger operatören möjlighet att utföra svetsningsprocessen med precision och flexibilitet, även på svåråtkomliga eller stora arbetsstycken.

En lasersvets består vanligtvis av en laserkälla, en fiberoptisk kabel och en svetsbrännare. Lasersvetsprocessen innebär att en högintensiv laserstråle fokuseras på arbetsstycket för att smälta och sammanfoga materialen. Genom att ha enheten i handen kan operatören enkelt styra och rikta laserstrålen till den önskade svetspositionen.

Fördelarna med en handhållen lasersvets inkluderar hög precision, snabb svetshastighet och möjlighet att utföra svetsning i olika positioner och vinklar. Denna typ av enhet är särskilt användbar vid reparationer, underhållsarbete eller svetsning av stora konstruktioner där det inte är praktiskt att flytta arbetsstycket till en stationär svetsmaskin.

Handhållna lasersvetsenheter finns i olika modeller och konfigurationer för att passa olika applikationer och materialtyper. De kan användas inom olika branscher, inklusive tillverkning, fordonsindustri, flyg- och rymdteknik, elektronik och medicinteknik.

Vad är skillnaden på en handhållen lasersvets och en vanlig traditionell svetsmaskin?

Skillnaden mellan en handhållen lasersvets och en vanlig traditionell svetsmaskin ligger i den metod som används för att smälta och sammanfoga material.

En traditionell svetsmaskin, som vanligtvis använder elektrisk bågsvetsning eller gasbågssvetsning, använder en elektrisk ström eller en gasflamma för att skapa en båge som smälter basmaterialet och svetsar ihop det. Denna metod kräver vanligtvis fysisk kontakt mellan svetselektroden och arbetsstycket, och det smälta materialet fyller fogspalten och bildar svetsfogen.

Å andra sidan använder en handhållen lasersvets en högintensiv laserstråle för att smälta och sammanfoga materialen. Laserstrålen fokuseras till en mycket liten yta, vilket ger hög energitäthet och precision. Laserstrålen kan röra sig över arbetsstycket eller förbli stationär medan arbetsstycket rör sig. Det finns olika typer av lasersvetsning, inklusive kontinuerlig våglängds- och pulserande lasersvetsning, beroende på specifika applikationer och material.

Följande är några viktiga skillnader mellan handhållna lasersvetsenheter och traditionella svetsmaskiner

  • Precision: Lasersvetsning erbjuder högre precision och kontroll över svetsprocessen på grund av den fokuserade laserstrålen. Det möjliggör svetsning av mycket tunna material och skapar svetsfogar med minimal deformation. 
  • Svetskvalitet: Lasersvetsning ger högkvalitativa svetsfogar med minimalt efterarbete. Den jämnt distribuerade värmen och den snabba svetshastigheten minskar risken för sprickbildning och termisk påverkan på omgivande material. 
  • Svetsningshastighet: Lasersvetsning är generellt sett snabbare än traditionell svetsning på grund av den höga energitätheten i laserstrålen. Det möjliggör högre produktionshastighet och ökad effektivitet. 
  • Flexibilitet:  Lasersvetsmaskiner erbjuder flexibilitet när det gäller att svetsa i olika former och vinklar. Laserstrålen kan enkelt riktas och anpassas för att passa olika svetspositioner och detaljerade konfigurationer. 
  • Materialtillämpning:  Lasersvetsning kan användas för att svetsa en mängd olika material, inklusive metaller, plast, keramik och kompositer. Det är särskilt lämpligt för material med hög värmeledningsförmåga och hög reflektivitet, som rostfritt stål och aluminium. 

Det är värt att notera att både lasersvetsning och traditionell svetsning har sina fördelar och användningsområden. Valet av svetsmetod beror på faktorer som material, svetskrav, budget och tillgänglig utrustning. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.